ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έχετε ερωτήσεις; Έχουμε τις απαντήσεις!

Φόρμα Επικοινωνίας

Λεπτομέρειες Επικοινωνίας

ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε.
Reg. No.: 11396/06/B/86/89 – Υπουργείο Ανάπτυξης
ΑΦΜ : EL094113381
Κεντρικά Γραφεία: Στέλιου Καζαντζίδη & Βοσπόρου 2Α
Τ.Κ. 71601 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: +30-2810-382900
Fax: +30-2810-381400