ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

Εγκαταστάσεις κορυφαίων προδιαγραφών σε όλη τη χώρα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

Η είσοδος του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας πραγματοποιήθηκε το 2007 με την έναρξη των σχετικών διαδικασιών αδειοδότησης. Το 2010 τέθηκαν σε λειτουργία τα πρώτα φωτοβολταϊκά πάρκα στον νομό Βοιωτίας και έπειτα στην Λάρισα. Σήμερα ο αριθμός των φωτοβολταϊκών πάρκων έχει φτάσει τα 15 ανά την Ελλάδα.

ΚΟΥΚΟΣ

Φωτοβολταϊκός Σταθμός στην περιοχή Κούκος, του νομού Πιερίας. Το Ιούνιο του 2012 ξεκίνησε η λειτουργία του σταθμού με εξοπλισμό από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς οίκους στο κόσμο.

ΛΑΡΙΣΑ

Στη στέγη του εργοστασίου της εταιρείας Καράτζη Α.Ε. στη Λάρισα, έχει εγκατασταθεί φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος αξιοποιεί τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, παραμένοντας φιλικός προς το περιβάλλον.

“ΣΠΙΘΑΡΘΙ”

Το Σπιθάρι βρίσκεται στην περιοχή Νεοχωράκι του Νομού Βοιωτίας και αποτελεί ένα από τα 4 φωτοβολταϊκά πάρκα που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή.

“ΡΕΖΑ”

Το πάρκο ΡΕΖΑ, είναι η δεύτερη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στο Νομό Βοιωτίας, η οποία συμβάλλει στην ενεργειακή παραγωγή του Ομίλου.

“ΧΟΥΝΔΡΗ”

Το τρίτο φωτοβολταϊκό πάρκο του Ομίλου στην περιοχή της Βοιωτίας έχει εγκατασταθεί στην περιοχή Τάχυ και η έναρξη της λειτουργίας του χρονολογείται από το 2011.

“ΚΟΝΙΖΟΣ”

Το 2011 τέθηκε σε λειτουργία το πάρκο ΚΟΝΙΖΟΣ, ο τέταρτος φωτοβολταϊκός σταθμός στη Βοιωτία, το οποίο αυξάνει την ισχύ του Ομίλου και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Οι εγκαταστάσεις των βιομηχανικών κτιρίων του Ομίλου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, φιλοξενούν στις στέγες τους 4 φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία δεσμεύουν με τον πιο αποδοτικό τρόπο την ηλιακή ενέργεια του νησιού.

ΠΗΛΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΤΩΝ

Ένας από τους συνολικά έξι φωτοβολταϊκούς σταθμούς στο κέντρο του νησιού της Κεφαλονιάς με έναρξη λειτουργίας στις αρχές του 2013.

ΛΟΓΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΤΩΝ

Ο δεύτερος από τους έξι φωτοβολταϊκούς σταθμούς στην Κεφαλονιά με έναρξη λειτουργίας στις αρχές του 2013.

ΦΟΥΝΤΑ

Τον Μάρτιο του 2013 τέθηκε σε λειτουργία ο τρίτος φωτοβολταϊκός σταθμός στην Κεφαλονιά.

ΜΑΚΡΥΛΑΚΟΣ

Ο τέταρτος φωτοβολταϊκός σταθμός στην Κεφαλονιά βρίσκεται πλησίον των υπόλοιπων πάρκων, αυξάνοντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο.

ΚΟΜΙΤΑΤΑ

Ο πέμπτος σταθμός έχει εγκατασταθεί στην ομώνυμη περιοχή του νησιού.

ΚΑΛΟΓΡΙΑ

Το έκτο φωτοβολταϊκό πάρκο στο νησί της Κεφαλονιάς που καλύπτει μέρος των ενεργειακών αναγκών του νησιού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 13 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ