ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Υψηλού επιπέδου συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η στενή παρακολούθηση της λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας και της ομαλούς λειτουργίας των Φωτοβολταϊκών σταθμών αποτελεί προτεραιότητα για τον Όμιλο. Στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Ηράκλειο το υπερσύγχρονο σύστημα τηλεμετρίας και καμερών επιτρέπει την real time παρακολούθηση της παραγωγής (24/7) σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα πρόληψης σφαλμάτων στην ροή και άμεσης δράσης για την επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Η στενή παρακολούθηση της λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας και της ομαλούς λειτουργίας των Φωτοβολταϊκών σταθμών αποτελεί προτεραιότητα για τον Όμιλο. Στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Ηράκλειο το υπερσύγχρονο σύστημα τηλεμετρίας και καμερών επιτρέπει την real time παρακολούθηση της παραγωγής (24/7) σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα πρόληψης σφαλμάτων στην ροή και άμεσης δράσης για την επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Οι υπηρεσίες απομακρυσμένης παρακολούθησης περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα διαγνωστικών υπηρεσιών:

REAL TIME ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 24/7