ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ηγεσία του Ομίλου Καράτζη

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου και για την διεξαγωγή των λειτουργικών διαδικασιών, με σκοπό την επίτευξη των εταιρικών στόχων. Το Συμβούλιο αντιπροσωπεύει και προστατεύει τα συμφέροντα των μετόχων, διασφαλίζοντας την επικοινωνία τους στη διοίκηση της εταιρείας.

Εκτελεστικα Μελη

Αντώνιος Καράτζης

(του Μιλτιάδη)

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Περισσoτερα

Αθηνά Καράτζη

(του Χαριλάου)

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Περισσoτερα

Ιουλία Pavchenko

(του Oleg)

Διευθύνουσα Σύμβουλος

Περισσoτερα

Κωνσταντίνος Αρχοντάκης

(του Λεωνίδα)

Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Περισσoτερα

Ηλίας Καλαθάς

(του Αναστασίου)

Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Περισσoτερα

Εµµανουήλ Μιχαλάκης

(του Γεωργίου)

Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Περισσoτερα

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ​

Ελευθέριος Αντωνακάκης

(του Κωνσταντίνου)

Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Περισσoτερα

Φανούριος Ζαμπετάκης

(του Μιχαήλ)

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Περισσoτερα

Γεώργιος Βενέρης

(του Βασιλείου)

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Περισσoτερα

Δημήτριος Χαριτίδης

(του Valeri)

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Περισσoτερα

Κωνσταντίνος Νικητέας

(του Βασιλείου)

Μέλος του Δ.Σ.

Περισσoτερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ